En skole for alle
Farum Forskole. Skolevængets Allé 1 .jpg
Fra klasselokalet i Farum Forskole. Over tavlen hænger et par anskuelsestavler. Billedet er fra midten af 1900-tallet umiddelbart før, skolen lukkede.
På websitet "En skole for alle" vil I blive præsenteret for den danske offentlige skoles historie og udvikling fra 1814 til i dag.

I 1814 blev der af kong Frederik den 6. indført en ny skolelov. Der var gennem mange år i skolekomissionen, som var etableret af kongen, blevet arbejdet med denne nye lovgivning. Kongen og hans rådgivere ønskede at give alle danske børn - rige som fattige - mulighed for at lære at læse, skrive og regne. Man ønskede samtidig at opdrage og danne børnene til gode kristne og lydige borgere i det danske samfund. Derfor var kristendomsundervisningen af helt central betydning i den danske skole fra starten i 1814.

God fornøjelse!