Du er her:Forside / 1814
Skolen i 1814
Stavnsholt Skole. Stavnsholtvej 179.jpg

På de følgende sider vil skolehistorien mellem 1814 og 1899 blive gennemgået ud fra forskellige synsvinkler. I vil blive præsenteret for den generelle udvikling indenfor skolevæsnet i Danmark, herunder en grundig gennemgang af de skolelove, som blev vedtaget i perioden. Historier fra tidligere elever bliver også præsenteret. Skolegang var noget meget forskelligt i gamle dag alt efter om man boede på landet eller i byen. Derfor gives indblik i disse to forskellige skoleformer med udgangspunkt i henholdsvis Farum landsbyskole og byskolerne i Odense. Ligeledes gives indblik i enkelte centrale fag, som blev tilbudt i folkeskolen. Vi har udvalgt tre fag, der dengang som i dag er af stor betydning i børns skoledag. Fagene er dansk, matematik og historie.