Fagenes historie 1899-1958
På disse sider vil fagene dansk, historie og matematik blive gennemgået. Disse fag har været på skemaet fra 1814 til idag. Derfor gives en gennemgang af netop disse fags udvikling i den danske folkeskole.