Perioden
I 1900 udkom "Det Sthyrske Cirkulære" opkaldt efter kulturminister Hans Valdemar Styhr.
Cirkulæret behandlede og forklarede de bestemmelser fra folkeskoleloven, der blev vedtaget i 1899. Overskriften lød: ”Cirkulære ang. Undervisningen i de enkelte Skolefag på Grundlag af Loven af 24. Marts 1899”. pr. 6. april 1900”.

Ifølge denne bestemmelse skulle eleverne inddeles i klasser efter alder, modenhed og niveau.
Staten forsøgte samtidig at skabe enhed og orden i den forskellighed, som den offentlige skole stadig bag præg af. Det var nødvendigt, da skolen voksede og fik større og større betydning i samfundet.
    Billede
    Gentofte 1938 Pale og Lene Bruhn første skoledag for Lene 2. klasse for Palle a4779-1.jpg
    Gentofte, 1938. Palle og Lene Bruhn. Første skoledag for Lene og 2. klasse for Palle. Danske billeder. Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.